Able Photo Slide Show 2.19.10.20

Able Photo Slide Show 2.19.10.20

GraphicRegion.com – 4MB – Shareware – Windows
Able Photo Slide Show is a program designed to display all images as a slide show using many transition effects, each image being shown for some predetermined time before going on to the next. Program allows to browse, edit, convert and print images.

Tổng quan

Able Photo Slide Show là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi GraphicRegion.com.

Phiên bản mới nhất của Able Photo Slide Show là 2.19.10.20, phát hành vào ngày 21/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Able Photo Slide Show đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4MB.

Able Photo Slide Show Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Able Photo Slide Show!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
GraphicRegion.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại